TKANINY ZABYTKOWE

DSCN4683Katedra Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jest jedyną jednostką w Polsce kształcącą konserwatorów tkanin zabytkowych. Została utworzona w 1992 roku w strukturze Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, który kształci ponadto w trzech specjalnościach konserwacji i restauracji: Malarstwa i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej; Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektury oraz Książki, Grafiki i Skóry Zabytkowej.

Wydział w 2013 roku, uzyskując kategorię A+, został uznany przez MNiSW za jedną z 37 najlepszych jednostek naukowo–badawczych w Polsce. Studia na Wydziale co roku kończy około 20 absolwentów.

Kierownik Katedry:

prof. Helena Hryszko

Asystentki:

mgr Monika Stachurska

mgr Anna Makulec

mgr Agnieszka Krzemińska-Maciejko (zajmuje się min. analizą techniki wykonania tkanin, problematyką konserwacji kobierców oraz tkanin zawierających elementy metalowe, studiowała podyplomowo w roku 2010/11 na Politechnice Łódzkiej specjalność „Analiza i dokumentacja zabytków tekstylnych”)

mgr Ewa Soszko-Dziwisińska (od 2010 roku przebywa na urlopie wychowawczym; odbyła roczny staż w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku)

Program studiów w Katedrze.

Studenci rozpoczynają naukę od teoretycznych i praktycznych zajęć z technologii i technik tkackich oraz hafciarskich – wykonują m. in. kopie w technice tapiserii oraz z zastosowaniem historycznych ściegów hafciarskich, ćwicząc jednocześnie precyzję, staranność, umiejętności obserwacji i sprawność manualną.

Od II roku rozpoczynają praktyczną naukę konserwacji i restauracji tekstyliów zabytkowych:

  • na II roku – kilimów, sumaków i kobierców;

  • na III roku – tapiserii;

  • na IV roku – tkanin jedwabnych i haftów;

  • na V roku – tkanin archeologicznych i o nietypowej technice wykonania.

Wykłady dla studentów obejmują:

  • zagadnienia historii kobiernictwa, tapiserii, jedwabnictwa, hafciarstwa, włókiennictwa oraz farbiarstwa;

  • omówienie technologii i techniki wykonywania poszczególnych rodzajów tkanin;

  • analizę fizykochemicznych i biologicznych przyczyn zniszczeń tkanin zabytkowych

  • przedstawienie różnorodnych metod konserwacji i restauracji tekstyliów,

  • zagadnienia konserwacji prewencyjnej oraz prawidłowego sposobu przechowywania i eksponowania obiektów tekstylnych.

Studenci nabywają umiejętności w zakresie prawidłowego rozpoznawania przyczyn i stopnia destrukcji, właściwego opracowywania programów konserwatorskich, wykonywania różnorodnych zabiegów techniczno-konserwatorskich oraz sporządzania opisowej i fotograficznej dokumentacji realizowanych prac konserwatorskich.

Na VI roku studiów w ramach pracy magisterskiej studenci wykonują w pełni samodzielny projekt konserwacji i restauracji wybranego obiektu obejmujący prace badawcze nad jego historią, technologią i techniką wykonania, rozpoznanie stanu zachowania, wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zgodnie z opracowanymi programem, a także dokumentację opisową i fotograficzną całego procesu.

Od II roku studenci odbywają praktyki w pracowniach konserwacji działających przy Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Muzeum Pałac w Wilanowie. Od 1997 roku Katedra współpracuje z klasztorem OO. Paulinów na Jasnej Górze przy inwentaryzacji szat liturgicznych oraz tekstylnych wotów znajdujących się w Skarbcu Jasnogórskim.

Katedra przy realizacji prac badawczych i konserwatorskich współpracuje z Wydziałami Politechniki Warszawskiej (Chemii, Inżynierii Materiałowej, Mechatroniki), Międzyuczelnianym Instytutem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Pracownicy i studenci uczestniczyli m.in. w międzynarodowym projekcie „MATLAS Nowoczesne metody inżynierii materiałowej w diagnostyce dzieł sztuki po renowacji metodą impulsowego promieniowania laserowego”  www.matlas.eu/

cards used in data Reviews Top Categories Phones Laptops TVs Tablets Cameras Appliances Car Tech Audio Desktops Software Headphones Printers Networking Wearable Tech Deals How To michael kors handbags outlet Top Categories Computers Home Entertainment Internet Phones Photography Security Tablets ForumsLog In to CNET Join Related Stories Phishers catch on to the Net’s ‚long tail’ September 12, 2006 New Trojans plunder bank accounts February 17, 2006 Zafi virus a top holiday hangover February 1, 2005 Cybercrooks are using e cards that appear to come from a secret admirer in a scam to collect sensitive personal information, a security expert has warned. has already been collected in the scam, Roger Thompson, chief technology officer at security software maker Exploit Prevention Labs, said in an interview Wednesday. The attacks involve e mail messages that at first glance appear to be greeting cards from michael kors handbags services like cheap michael kors outlet Yahoo or Blue Mountain, Thompson said. Clicking on the link to view the card, however, first sends the target michael kors outlet to a malicious Web
which included $62.4 billion cash at cheap Michael Kors handbags the end of September, and its 10 percent stake Michael Kors outlet in Chinese carmaker BYD, it’s tempting to think of this deal as a play on electric vehicles, said Jeff Chamberlain, who helps direct energy storage research at the Argonne Replica Michael Kors Handbags National Laboratory. "I can’t help but hope that michael kors outlet this is going to turn into something that will aim Michael Kors at the bigger picture," said Chamberlain, who is deputy director of development and demonstration at the lab. The idea Michael Kors handbags cheap that Berkshire is buying Duracell to turn it into something else doesn’t fit with Buffett’s model of buying quality companies and allowing them to continue doing what they do best. He favors easy to understand businesses that have a strong competitive advantage. "I have always been impressed by Duracell, as a consumer and as a long term investor in P and Gillette," Buffett said in a statement on Thursday. Duracell may already be pursuing new opportunities, however. Duracell has been developing lithium ion batteries for some
Articles Connexes: