O PROJEKCIE

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest jedną z największych i najbardziej znanych polskich szkół artystycznych. Uczelnia przygotowuje we współpracy z Muzeum Przemysłu Tekstylnego Merinos w Bursie projekt pod nazwą „Tureckie wątki – tkaniny z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i realizowane jest w ramach programu kulturalnego obchodów 600-lecia polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych w 2014 roku.

Akademia zaprezentuje w Turcji w postaci wystawy swój w dziedzinie projektowania tkaniny i mody oraz konserwacji tkanin dawnych. Wybór padł na Bursę – najstarsze i największe w Europie centrum wytwarzania jedwabiu i pozostałych dziedzin przemysłu tekstylnego.

Celami projektu są:

1. Upowszechnianie wiedzy o historii skrzyżowania kultur polskiej i tureckiej.

Historia ta jest ważnym elementem polskiej historii i recepcji tkanin wschodnich (osmańskich). Cel zrealizujemy poprzez wystawę dokonań naszej katedry konserwacji tkanin dawnych.

2. Stworzenie okazji do współczesnego skrzyżowania kultur polskiej i tureckiej.

Cel zrealizujemy poprzez warsztaty, w czasie których polscy studenci będą się uczyć tureckich tradycji wytwarzania tekstyliów. Efektem będą współczesne projekty tkanin i kreacji modowych reinterpretujących tradycje tureckie, które także pokażemy na wystawie.

3. Nawiązanie długofalowych kontaktów branżowych.

Mamy nadzieję poznać przedstawicieli tureckiej branży modowej oraz profesjonalnych środowisk artystów tkaniny, muzealników, historyków sztuki, archeologów i konserwatorów. Realizację celu chcemy rozpocząć od zaproszenia przedstawicieli wspomnianych środowisk na wernisaż, medialnych informacji o warsztatach i wystawie oraz towarzyszącej projektowi publikacji i stronie internetowej.

time to get help. Arianna’s words "missed the first signs" raised a cheap michael kors valuable point. Eating disorders are notoriously difficult to recognize, especially in the early stages, and yet many parents including those who did detect the symptoms and did seek help tend to chastise themselves for not doing so sooner. The image of Isabella refusing her birthday cake captured the fear and powerlessness that many cheap Michael Kors handbags parents encounter upon spotting signs of an eating disorder in their child. Arianna went on to highlight other painful moments in her journey with Isabella memories with which many parents in the audience identified. For michael kors handbags example, Arianna recalled how the doctor who diagnosed her daughter’s eating disorder explained that Isabella would need hospitalization cheap Michael Kors handbags if she could not reach a medically safe weight within the next two months. Arianna described her daughter’s "long red hair" thinning as a result of under nutrition. A number of Arianna’s other memories of Isabella’s eating disorder Michael Kors from china come to life
complained." Keep in mind Harper and his Conservatives have been rushing around for the past week or so Cheap Michael Kors re assuring everyone that any changes to the OAS won’t affect anyone currently eligible for it, or even those who are getting close. But that’s about as far as it goes. Quite possibly by design, Harper dropped his bomb, while he was in Switzerland thousands of miles from home, without giving any details. Maybe he simply wanted to jump start a discussion that everyone’s been afraid of for cheap michael kors years. He sure succeeded. Opinions on when a two year delay on the OAS (changing eligibility from 65 to 67) might kick in range all the way from those who become 55 when new legislation takes effect, down to youngsters just entering the work force. So why should seniors be upset? Back to the "principle" mentioned by CARP, it would seem they have their backs up in support of the michael kors handbags younger generation the same one that blames boomers for all the world’s problems, as Terry Replica Michael Kors Handbags Cody Michael Kors handbags cheap observed. Seniors are inherently, irreversibly
Articles Connexes: