prof. Helena HRYSZKO

Absolwentka Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1967); w latach 1967-71 zatrudniona w Muzeum Historii Włókiennictwa w Łodzi, od 1971 r. w PP. Pracownie Konserwacji Zabytków w Warszawie, a od 1978 do 1992 r. Kierownik Pracowni Konserwacji Tkanin; w 1992 r. zatrudniona na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jako Kierownik utworzonej wówczas Katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych; w 1999 r. uzyskała tytuł profesora sztuk plastycznych; dotychczas, promotor 22 prac magisterskich; w trakcie 45 lat pracy przeprowadziła konserwację bądź sprawowała nadzór nad konserwacją około 600 obiektów z okresu od IV do XX w.; jedną z ważniejszych realizacji była konserwacja tkanin z królewskich grobów w katedrze na Wawelu; wieloletni rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

przedmiotem jej szczególnego zainteresowania jest historia jedwabnictwa (przez trzy lata hodowała jedwabniki) i farbiarstwa (od kilku lat zajmuje się zbieractwem czerwca Porphyrophora polonica) oraz konserwacja tkanin archeologicznych.