mgr Monika STACHURSKA

Ukończyła w 2003 r. wydział, na którym obecnie pełni funkcję asystentki; otrzymała stypendium Ministra Kultury i nagrody za pracę magisterską od Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków;
autorka prac konserwatorsko-restauratorskich XVII i XVIII-wiecznych paramentów liturgicznych, makat i tkanin obiciowych oraz XIX-wiecznych dywanów na zlecenie m.in. klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze, archikatedry Św. Jana w Lublinie, Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie oraz zamku Vollrads w Nadrenii; tworzy tkaniny artystyczne inspirowane prehistorycznymi rytami naskalnymi z włoskiej doliny Val Camonica, które wystawiała dwukrotnie w Niemczech.

Monika Stachurska pod opieką prof. H. Hryszko realizuje pracę doktorską o problematyce konserwacji XVI-wiecznej, haftowanej preteksty ornatu ze Skarbca jasnogórskiego. W ramach grantu Narodowego Centrum Nauki opracowuje metodykę badań technologii i techniki wykonania późnogotyckich haftów reliefowych. Interesuje się zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych w analizie technologii i techniki wykonania zabytkowych tkanin i haftów.