Albina ZIĘBA

urodzona w 1989 r.; studiuje na V roku specjalizacji Konserwacja i Restauracja Tkanin Zabytkowych; dotąd pod opieką prof. H. Hryszko wykonała konserwacje XV-wiecznej stuły ze wzorem drukowanym ręcznie przy użyciu pigmentów mineralnych, złota i srebra oraz humerału z XV w. z parurą zdobioną ręcznym drukiem; dopełnieniem tych prac był artykuł o średniowiecznych tkaninach drukowanych; w ramach pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. H. Hryszko konserwuje ornat z II poł. XV w. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku;

od czasów liceum zajmuje się tkaniną artystyczną, a obecnie również eksperymentalną; do tradycyjnych technik tkania adaptuje drut, metal, ceramikę, papier i drewno, tworząc prace o bogatej strukturze i monumentalnych rozmiarach.

Ornat
nr inw. MNG/SD/142/TH
wymiary: 120 cm x 93 cm

II poł. XV wieku,
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

 

tkaniny eksperymentalne
wykonane w pracowni Tkaniny Eksperymentalnej ad. Barbary Łuczkowiak