Ewa PRONIEWICKA

urodzona w 1988r.; obecnie na VI, dyplomowym roku specjalizacji Konserwacja i Restauracja Tkanin Zabytkowych, gdzie pod kierunkiem prof. H. Hryszko wykonuje konserwację średniowiecznego ornatu z haftowaną pretekstą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku; brała udział w wystawach rysunku i tkaniny eksperymentalnej, którą zajmuje się od 2004 roku; tworzy instalacje przestrzenne z niestandardowych materiałów, zróżnicowane pod względem technik i formy.