Karolina ŚLUSARCZYK

urodzona w 1990 r. w Kielcach; w szkole średniej poznała podstawowe terminy i techniki tkackie; wykonaniem kopii werdiury ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu w 2009 r. obroniła tytuł zawodowy plastyka; na specjalizacji Konserwacja i Restauracja Tkanin Zabytkowych pod kierunkiem prof. H. Hryszko wykonała konserwację trzech sudariów z Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz opracowała artykuł o średniowiecznej pasmanterii; tematem jej pracy magisterskiej jest kaptur kapy ze sceną Ukrzyżowania z Muzeum Narodowego w Poznaniu;

z drutu, kamieni i drewna łączonych z materiałami i przędzą wykonuje tkaniny eksperymentalne, które biorą udział w festiwalach, wystawach i konkursach.