Paulina MANIEWSKA

urodzona w 1992 r., była uczennicą klasy o profilu plastycznym, laureatką konkursów plastycznych i współorganizatorką wystaw; w 2011 r. rozpoczęła studia na specjalizacji Konserwacja i Restauracja Tkanin Zabytkowych; bierze udział w wystawach rysunku i tkaniny eksperymentalnej;
interesuję się m.in. malarstwem oraz ceramiką.