mgr Cezary KOCZWARSKI

urodzony w 1981 r. w Warszawie; uzyskał w 2008 r. dyplom Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego; w 2010 r. uzyskał Stypendium z Funduszu Promocji Twórczości, przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Warszawskie Stypendium Kulturalne, przyznawane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; doktorant na Wydziale Rzeźby, a od 2011 r. pracownik Wydziału Wzornictwa macierzystej uczelni.

Jest autorem prac video dokumentujących pojekt.